Công Thức Và Bài Tập Có Lời Giải Tính Chu Vi Tam Giác, Tam Giác Vuông

tính chu vi tam giác
Rate this post

Công thức và bài tập tính chu vi tam giác là một trong những dạng bài cơ bản của toán học cấp 1. Nếu như các bạn đã quên thì cùng Review Điện Thoại ôn lại công thức và bài tập tính chu vi tam giác, tam giác vuông nhé!

Xem thêm >> Công Thức, Bài Tập Về 7 Hẳng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Các Hằng Đẳng Thức Mở Rộng

Công thức và bài tập tính chu vi tam giác

Công thức tính chu vi tam giác

Chu vi của một tam giác được tính bằng cách cộng độ dài của ba cạnh của tam giác lại với nhau.

Nếu độ dài ba cạnh của tam giác được đặt tên lần lượt là a, b, và c, thì công thức tính chu vi tam giác sẽ là:

Chu vi tam giác = a + b + c

Ví dụ, nếu ba cạnh của tam giác lần lượt có độ dài là 3 cm, 4 cm và 5 cm, thì chu vi của tam giác này sẽ là:

Chu vi tam giác = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

Vậy chu vi của tam giác này là 12 cm.

Chú ý rằng đây là công thức cho chu vi tam giác đơn giản nhất, áp dụng cho tam giác có ba cạnh đều đã biết độ dài. Nếu tam giác không đều hay không biết độ dài các cạnh, công thức tính chu vi có thể phức tạp hơn và yêu cầu sử dụng các công thức khác nhau để tính toán.

tính chu vi tam giác
Hình tam giác

3 bài tập và lời giải tính chu vi tam giác

 Bài tập 1

Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 3cm, 4cm và 5cm.

Hướng dẫn

Để tính chu vi tam giác, ta áp dụng công thức chu vi tam giác:

Chu vi tam giác = a + b + c

Trong đó a, b, và c lần lượt là độ dài của các cạnh của tam giác.

Theo đó, ta có:

a = 3cm

b = 4cm

c = 5cm

Giải

Chu vi tam giác là:

3cm + 4cm + 5cm = 12cm

Đáp án: 12cm.

 

Bài tập 2

Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7cm, 8cm và 9cm.

Hướng dẫn

Để tính chu vi tam giác, ta áp dụng công thức chu vi tam giác:

Chu vi tam giác = a + b + c

Trong đó a, b, và c lần lượt là độ dài của các cạnh của tam giác.

Theo đó, ta có:

a = 7cm

b = 8cm

c = 9cm

Giải

Chu vi tam giác là:

7cm + 8cm + 9cm = 24cm

Đáp án: 24cm.

 

Bài tập 3

Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 10cm, 12cm và 15cm.

Hướng dẫn

Để tính chu vi tam giác, ta áp dụng công thức chu vi tam giác:

Chu vi tam giác = a + b + c

Trong đó a, b, và c lần lượt là độ dài của các cạnh của tam giác.

Theo đó, ta có:

a = 10cm

b = 12cm

c = 15cm

Giải

Chu vi tam giác là:

10cm + 12cm + 15cm = 37cm

Đáp án: 37cm.

Đừng bỏ lỡ >> [Update] Xử Lý, Sử Lý Là Gì? Xử Lý Hay Sử Lý Đúng Chính Tả

Công thức và bài tập tính chu vi tam giác vuông

 Công thức tính chu vi tam giác vuông

Với tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là a và b, và độ dài cạnh huyền là c, chu vi tam giác được tính bằng công thức:

Chu vi tam giác = a + b + c

tính chu vi tam giác
Hình tam giác vuông

3 bài tập và lời giải của công thức tính chu vi tam giác vuông

Bài 1: Tính chu vi tam giác vuông khi biết độ dài 3 cạnh.

Cách làm: Áp dụng công thức tính chu vi tam giác như bình thường: a + b + c.

Ví dụ, nếu độ dài của ba cạnh của tam giác vuông lần lượt là 3 cm, 4 cm và 5 cm, ta có:

Chu vi tam giác vuông = 3 + 4 + 5 = 12 cm.

Bài 2: Tính chu vi tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh góc vuông

Cách làm: Nếu biết độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông, ta có thể sử dụng công thức tính chu vi như sau: a + b + c.

Trong đó, c (cạnh huyền) được tính bằng định lý Pythagore: c = √(a^2 + b^2)

Vậy chu vi tam giác vuông khi biết độ dài 2 cạnh góc vuông là: a + b + √(a^2 + b^2).

Ví dụ, nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông lần lượt là 3 cm và 4 cm, ta có:

c = √(3^2 + 4^2) = √25 = 5 cm

Chu vi tam giác vuông = 3 + 4 + 5 = 12 cm.

Bài 3: Tính chu vi tam giác vuông khi biết độ dài 1 cạnh góc vuông và cạnh huyền.

Cách làm: Nếu biết độ dài của một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông, ta có thể áp dụng công thức tính chu vi tam giác như sau:

Giả sử cạnh góc vuông của tam giác vuông có độ dài a, và cạnh huyền có độ dài c. Theo định lý Pythagore, ta có:

c^2 = a^2 + b^2

Từ đó, suy ra:

b = √(c^2 – a^2)

Vậy chu vi tam giác vuông sẽ là: a + b + c = a + √(c^2 – a^2) + c

Ví dụ, nếu cạnh góc vuông của tam giác vuông có độ dài là 3 cm, và cạnh huyền có độ dài là 5 cm, ta có:

b = √(5^2 – 3^2) = √16 = 4 cm

Chu vi tam giác vuông = 3 + 4 + 5.

Xem thêm >> [Tìm Hiểu] 1 Năm Có Bao Nhiêu Giây? Giờ? Ngày? Tuần? 1 Quý Có Bao Nhiêu Tháng?