Catch Up On Là Gì? Catch Up With Sb Là Gì? Catch Up On Và Catch Up With Khác Nhau Chỗ Nào?

catch up on là gì
Rate this post

Catch up on và catch up with là hai cụm động từ khác nhau trong tiếng Anh, tuy nhiên có điểm chung là đều có nghĩa liên quan giống nhau. Vậy catch up on là gì? catch up with sb là gì? Catch up on và catch up with khác nhau chỗ nào? Cùng Review Điện Thoại tìm hiểu nhé!

Đừng bỏ lỡ >> Get Off, Get Rid Of, Get It Off Your Chest Nghĩa Là Gì?

Catch up on là gì?

“Catch up on” là một thành ngữ tiếng Anh, nghĩa đen của nó là “bắt kịp” hoặc “đuổi kịp”. Trong tiếng Anh, “catch up” được sử dụng để chỉ việc bắt kịp những gì đã bị bỏ lỡ hoặc cập nhật kiến thức, tin tức mới nhất về một vấn đề nào đó.

Ví dụ, khi bạn bận rộn và không thể đọc tin tức trong một thời gian dài, bạn có thể nói: “I need to catch up on the news” (Tôi cần bắt kịp tin tức). Tương tự, nếu bạn không có thời gian để làm việc trong một khoảng thời gian dài và muốn bắt kịp những công việc đã bỏ lỡ, bạn có thể nói: “I need to catch up on my work” (Tôi cần bắt kịp công việc của mình).

Cụm từ “catch up” trong tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau và tùy vào ngữ cảnh sử dụng mà có ý nghĩa khác nhau. Bên cạnh những nghĩa đã được đề cập ở câu trả lời trước, còn một số nghĩa khác của cụm từ này như:

  • Catch up in something: bù đắp hoặc cải thiện một khía cạnh nào đó của cuộc sống, công việc, học tập sau khi đã lỡ hẹn, trễ hạn hoặc bị đuổi kịp. Ví dụ: I need to catch up in my studies after missing a week of classes (Tôi cần phải bù đắp học tập sau khi bỏ lỡ một tuần học).
  • Catch up on something: bù đắp hoặc cập nhật những việc cần làm hoặc những tin tức đã bỏ lỡ. Ví dụ: I need to catch up on my emails after being away from work for a few days (Tôi cần bù đắp công việc sau khi vắng mặt trong vài ngày).
  • Catch up to someone/something: đuổi kịp ai đó hoặc cái gì đó bằng cách nỗ lực tăng tốc độ hoặc nỗ lực. Ví dụ: I need to catch up to the other runners in the race (Tôi cần tăng tốc độ để đuổi kịp các vận động viên khác trong cuộc đua).
catch up on là gì
“Catch up on” là một thành ngữ tiếng Anh, nghĩa đen của nó là “bắt kịp” hoặc “đuổi kịp”.

Catch up with sb là gì?

Catch up with” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng.

Một trong những nghĩa phổ biến nhất của cụm từ này là “đuổi kịp ai đó hoặc cái gì đó”. Ví dụ: I need to catch up with my friend who is walking ahead of me (Tôi cần phải đuổi kịp bạn của mình đang đi trước tôi).

“Catch up with” cũng có thể nghĩa là “cập nhật thông tin với ai đó hoặc cái gì đó mình đã bỏ lỡ”. Ví dụ: I need to catch up with the latest news about the pandemic (Tôi cần cập nhật tin tức mới nhất về đại dịch).

“Catch up with” cũng có thể có nghĩa là “đạt được trình độ hay sự tiến bộ của ai đó”. Ví dụ: I need to work hard to catch up with my classmates who are more advanced than me (Tôi cần cố gắng để đạt được trình độ của các bạn cùng lớp đã tiến bộ hơn tôi).

“Catch Up With” trong tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Ngoài ra, cụm từ này cũng có thể có nghĩa là “đòi lại nợ” hoặc “trừng phạt ai đó” như bạn đã nhắc đến. Cụ thể:

  • Catch up with someone/something: đuổi kịp, bắt kịp với ai đó hoặc cái gì đó. Ví dụ: I need to run faster to catch up with my friends (Tôi cần chạy nhanh hơn để đuổi kịp bạn bè của tôi).
  • Catch up with something: học hỏi một điều gì đó mà người khác đã biết. Ví dụ: I need to catch up with my colleagues on the latest developments (Tôi cần học hỏi về những phát triển mới nhất từ đồng nghiệp của mình).
  • Catch up with someone: liên lạc hoặc gặp lại ai đó để bắt đầu nói chuyện hoặc trò chuyện với họ sau một thời gian dài không gặp gỡ. Ví dụ: I’d like to catch up with my old friend from college (Tôi muốn gặp lại người bạn cũ của tôi từ trường đại học).
  • Catch up with someone: trừng phạt ai đó bằng một cái gì đó. Ví dụ: The law will catch up with him eventually (Luật lệ sẽ trừng phạt anh ta cuối cùng).
catch up on là gì
Catch up with nghĩa phổ biến nhất là “đuổi kịp ai đó hoặc cái gì đó”.

Share >> Buddy Là Gì? Một Số Ví Dụ Về Buddy? Những Từ Đồng Nghĩa Với Buddy?

Catch up on và catch up with

“Catch up on” và “catch up with” là hai cụm động từ khác nhau trong tiếng Anh, tuy nhiên có điểm chung là đều có nghĩa liên quan đến việc bắt kịp hoặc cập nhật lại điều gì đó đã bỏ lỡ.

“Catch up on” thường được sử dụng khi muốn nói về việc bắt kịp lại những việc đã bỏ lỡ trong quá khứ. Ví dụ: I need to catch up on my reading because I have been too busy to read lately (Tôi cần bắt kịp lại việc đọc sách vì gần đây tôi quá bận rộn để đọc). Trong trường hợp này, “catch up on” được hiểu là “bắt đầu làm việc về một việc gì đó mà chưa làm được hoặc làm thiếu trong quá khứ”.

Trong khi đó, “catch up with” thường được sử dụng khi muốn nói về việc bắt kịp ai đó hoặc cái gì đó đang vượt trội hơn mình. Ví dụ: I need to work hard to catch up with my colleagues who have more experience than me (Tôi cần cố gắng để đuổi kịp đồng nghiệp của mình có nhiều kinh nghiệm hơn tôi). Trong trường hợp này, “catch up with” được hiểu là “đuổi kịp ai đó hoặc cái gì đó đang ở mức độ cao hơn hoặc tiên tiến hơn mình”.

catch up on là gì
Catch up on và catch up with

Tìm hiểu >> Signature Là Gì? Signature Trong Thời Trang, Signature Drink Là Gì? Ví Dụ Về Signature