Odd Và Even Là Gì? Odd, Even Là Chẵn Hay Lẻ? Odd Pages Only, Even Pages Là Gì? 

even là chẵn hay lẻ
5/5 - (9 bình chọn)

Odd và Even là gì? Odd và even là hai từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến với nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Cùng Review Điện Thoại tìm hiểu nhé! Xem Odd là chẵn hay lẻ? Even là chẵn hay lẻ? Odd pages only, Even pages là gì?

Đừng bỏ lỡ >> [Tìm Hiểu] Sb Và Sth Trong Tiếng Anh Là Gì?

Odd và Even là gì?

Odd và Even là những thuật ngữ được sử dụng để chỉ các số chẵn (Even) và số lẻ (Odd) trong toán học.

Một số được gọi là chẵn nếu nó có thể được chia đôi một cách công bằng thành hai phần bằng nhau, tức là phần dư của phép chia cho 2 là 0. Ví dụ: 2, 4, 6, 8 là các số chẵn.

Một số được gọi là lẻ nếu nó không thể được chia đôi một cách công bằng thành hai phần bằng nhau, tức là phần dư của phép chia cho 2 là 1. Ví dụ: 1, 3, 5, 7 là các số lẻ.

Các thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong toán học, đặc biệt là trong đại số, hình học và các lĩnh vực khác liên quan đến số học.

 

Odd là chẵn hay lẻ?

“Odd” là từ tiếng Anh có nghĩa là “lẻ”,

Ở tiếng Anh, “odd” có nghĩa là “lẻ”. Tuy nhiên, từ này cũng có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau với các nghĩa khác nhau. Ví dụ:

  • Odd: kỳ lạ, khác thường, không bình thường. Ví dụ: “That’s odd, I thought I left my keys on the table.”
  • Odd: một số không chia hết cho hai (lẻ). Ví dụ: “There are 13 people in the room, an odd number.”
  • Odd: không đi cùng với nhóm hoặc một số khác. Ví dụ: “He’s the odd one out in the family because he doesn’t like sports.”
  • Odd: không đồng đều, không cân đối. Ví dụ: “The table is wobbling because one of the legs is odd.”
even là chẵn hay lẻ
Odd là từ tiếng Anh có nghĩa là “lẻ”,

Even là chẵn hay lẻ?

Trong toán học, “even” thường được sử dụng để chỉ các số chẵn, tức là các số mà có thể chia hết cho 2 mà không dư ra. Ví dụ: 2, 4, 6, 8, …

Tuy nhiên, “even” còn có một số nghĩa khác trong ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ, trong tiếng Anh thông dụng, “even” cũng có thể được sử dụng để chỉ sự cân bằng hoặc đồng đều. Ví dụ: “We need to distribute the resources even” (Chúng ta cần phân phối tài nguyên đồng đều).

Ngoài ra, “even” còn có thể được sử dụng làm động từ, nghĩa là làm cho một điều gì đó trở nên cân bằng hoặc đồng đều hơn. Ví dụ: “She evened out the frosting on the cake” (Cô ấy làm cho kem bánh trở nên đồng đều hơn).

even là chẵn hay lẻ
“even” thường được sử dụng để chỉ các số chẵn

Share >> Pic Là Viết Tắt Của Từ Gì Trong Tiếng Anh? Pic Trong Kinh Doanh Là Gì? Tổng Hợp Nghĩa của Pic 

Odd pages only là gì?

Odd pages only là chế độ in ấn chỉ in các trang số lẻ (odd pages) trong tài liệu.

Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn in tài liệu thành một cuốn sách, và muốn các trang được in ra theo thứ tự để có thể ghép nối và gập lại thành một cuốn sách. Khi in chế độ Odd pages only, bạn sẽ in các trang số lẻ trước, sau đó quay lại in các trang số chẵn (even pages) khi bạn thực hiện in ấn lần tiếp theo.

Chế độ này thường được hỗ trợ trong các phần mềm xử lý văn bản, in ấn hoặc in ấn PDF.

Even pages là gì?

Even pages (trang chẵn) là các trang có số thứ tự chẵn trong tài liệu, tức là các trang có số 2, 4, 6, 8, v.v. Trong phần mềm xem tài liệu PDF, chế độ hiển thị Even pages cho phép người dùng chỉ xem các trang chẵn trong tài liệu.

even là chẵn hay lẻ
Odd và Even

Xem thêm >> Giới Từ Trong Tiếng Anh Là Gì? Sau Giới Từ Là Gì? 47 Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh