200+ Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Ý Nghĩa Nhất 

câu nói tiếng anh hay về tình yêu
Rate this post

Tình yêu là thứ cảm xúc phức tạp, khiến trái tim con người mông lung, bất định như rơi vào khoảng sương mù, không biết phải làm thế nào. Tình yêu đem đến những kỷ niệm đẹp đẽ, ý nghĩa nhất trong đời người. Cùng Review Điện Thoại bày tỏ tình cảm đến người bạn yêu với 20+ câu nói tiếng anh hay về tình yêu, 20 những câu tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn.

Xem thêm >> 200+ Câu Đố Vui Hại Não Trí Tuệ, Câu Đố Vui Ngày Tết, Hack Não Của Gen Z Có Đáp Án

20 câu nói tiếng anh hay về tình yêu

 1. “If I know what love is, it is because of you.”

=> Dịch nghĩa: “Nếu anh biết thế nào là tình yêu, thì đó là nhờ có em.”

 1. “A person who loves you, will never let you go, no matter how hard the situation is”.

=> Dịch nghĩa: “ Một người yêu em, sẽ không bao giờ rời bỏ em, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.”

 1. “No words can explain how much I love you.”

=> Dịch nghĩa: “Không lời nào có thể diễn tả được anh yêu em nhiều như thế nào.”

 1. “True love never has a happy ending, because there is no end to true love.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu đích thực không bao giờ có một kết thúc có hậu, bởi vì không có kết thúc cho tình yêu đích thực.”

 1. “The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.”

=> Dịch nghĩa: “Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là tin chắc rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính mình, hay nói đúng hơn là được yêu bất chấp chính mình.”

 1. “Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu chỉ là một từ cho đến khi có ai đó đi cùng và khiến nó trở nên ý nghĩa.”

 1. “When you are in love, it shows.”

=> Dịch nghĩa: “Khi bạn đang yêu, nó sẽ thể hiện ra.”

 1. “True love isn’t found, it’s built.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu đích thực không được tìm thấy, nó được xây dựng nên.”

 1. “Love isn’t what you say, it’s what you do.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu không phải là những gì bạn nói, mà là những gì bạn làm.”

 1. “Love is when you look into someone’s eyes and suddenly you go all the way inside their soul and you both know it.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu là khi bạn nhìn vào mắt ai đó và đột nhiên bạn đi sâu vào tâm hồn họ và cả hai đều biết điều đó.”

 1. “My love is an ever-growing force that never stops.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu của tôi là một lực lượng lớn mạnh không bao giờ ngừng lại.”

 1. “The best and most beautiful things in life cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.”

=> Dịch nghĩa: “Những điều tốt đẹp nhất trên đời không thể nhìn thấy, thậm chí không thể nghe thấy mà phải cảm nhận bằng trái tim”.

 1. “Your presence in my life is like the RAIN which parches thirst and enriches the soul.”

=> Dịch nghĩa: “Sự hiện diện của em trong đời anh như cơn MƯA làm khô cơn khát và bồi dưỡng tâm hồn anh.”

 1. “The first duty of love is to listen.”

=> Dịch nghĩa: “Nhiệm vụ đầu tiên của tình yêu là lắng nghe.”

 1. “The best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.”

=> Dịch nghĩa: “Mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ trong đó tình yêu của bạn dành cho nhau vượt qua nhu cầu của bạn dành cho nhau.”

 1. “Real love is when someone respects and accepts you, just the way you are.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu đích thực là khi ai đó tôn trọng và chấp nhận con người bạn.”

 1. “Those who do not know how to love, cannot love.”

=> Dịch nghĩa: “Người không biết yêu, không thể yêu.”

 1. “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu là một khao khát không thể cưỡng lại được mong muốn không thể cưỡng lại.”

 1. “Love is when you can’t think of anything else apart from that one special someone.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu là khi bạn không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài một người đặc biệt.”

 1. “Love knows no boundaries and no limits.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu không có ranh giới và giới hạn.”

câu nói tiếng anh hay về tình yêu
Tình yêu đích thực là khi ai đó tôn trọng và chấp nhận con người bạn

Xem thêm >> Tháng 7 Cung Gì? Cự Giải Tháng 7 Tính Cách, Hợp Với Cung Nào?

15 những câu nói tiếng anh hay về tình yêu ý nghĩa

 1. “Love is when you can’t put into words what you’re feeling.”

=> Dịch nghĩa:  “Tình yêu là khi bạn không thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình.”

 1. “Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”

=> Dịch nghĩa: “Cuộc sống không có tình yêu giống như một cái cây không có hoa và trái.”

 1. “We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.”

=> Dịch nghĩa: “Chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm kiếm một người hoàn hảo, mà bằng cách học cách nhìn nhận một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.”

 1. “In true love, you bring out the best in each other.”

=> Dịch nghĩa: “Trong tình yêu đích thực, bạn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho nhau.”

 1. “The best thing to hold onto in life is each other.”

=> Dịch nghĩa: “Điều tốt nhất để nắm giữ trong cuộc sống là nhau.”

 1. “The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.”

=> Dịch nghĩa: “Trái tim muốn những gì nó muốn. Không có logic cho những điều này. Bạn gặp ai đó và bạn yêu và thế thôi.”

 1. “The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.”

=> Dịch nghĩa:  “Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là xác tín rằng chúng ta được yêu thương.”

 1. “Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.”

=> Dịch nghĩa: “Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì mắt thường không thể thấy được.”

 1. “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.”

=> Dịch nghĩa: “Những thứ tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc thậm chí không thể chạm vào. Họ phải được cảm nhận bằng trái tim.”

 1. “Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu là một bức tranh do thiên nhiên trang bị và được thêu dệt bởi trí tưởng tượng.”

 1. “Love is that which can make you smile when you’re tired.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu là thứ có thể khiến bạn mỉm cười khi mệt mỏi.”

 1. “No matter how love-sick a woman is, she shouldn’t take the first pill that comes along.”

=> Dịch nghĩa: “Cho dù một người phụ nữ si tình đến mức nào, cô ấy cũng không nên uống viên thuốc đầu tiên đi kèm.”

 1. “Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.’”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu non nớt nói: ‘Anh yêu em vì anh cần em’. Tình yêu trưởng thành nói rằng ‘Anh cần em vì anh yêu em’”.

 1. “The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.”

=> Dịch nghĩa: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là học cách cho đi tình yêu và để nó đến.”

 1. “Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.”

=> Dịch nghĩa: “Tình yêu không có rào cản. Nó nhảy rào, nhảy hàng rào, xuyên tường để đến đích đầy hy vọng.”

câu nói tiếng anh hay về tình yêu
Tình yêu non nớt nói: ‘Anh yêu em vì anh cần em’. Tình yêu trưởng thành nói rằng ‘Anh cần em vì anh yêu em

Tiếp tục với >> Sinh Năm 1986 Bính Dần Hợp Mệnh Gì? Hợp Tuổi Nào? Hợp Màu Gì

20 những câu tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn

 1. Love is patient, love is kind.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế.

 1. All you need is love.

=> Dịch nghĩa: Tất cả những gì bạn cần là tình yêu.

 1. Where there is love, there is life.

=> Dịch nghĩa: Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.

 1. Love is friendship set on fire.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là ngọn lửa tình bạn.

 1. Love conquers all.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu chiến thắng tất cả.

 1. Love is a journey, not a destination.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là một hành trình, không phải đích đến.

 1. Love is an act of endless forgiveness.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là một hành động tha thứ vô tận.

 1. Love is blind.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là mù quáng.

 1. Love never fails.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu không bao giờ hết thời.

 1. True love never dies.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu đích thực không bao giờ chết.

 1. Love is a rose but you better not pick it.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu là hoa hồng nhưng tốt hơn hết bạn đừng hái nó.

 1. Love is just a word until someone arrives to give it meaning.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu chỉ là một từ cho đến khi ai đó đến để mang lại ý nghĩa cho nó.

 1. Where there is love, there is hope.

=> Dịch nghĩa: Ở đâu có tình yêu, ở đó có hy vọng.

 1. Love waits for one thing, the right moment.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu chỉ chờ đợi một điều, đó là thời điểm thích hợp.

 1. True love stories never have endings.

=> Dịch nghĩa: Những câu chuyện tình yêu đích thực không bao giờ có hồi kết.

 1. Love comes in many forms and breathes new life.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu đến dưới nhiều hình thức và thổi luồng sinh khí mới.

 1. Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu giống như một cơn gió, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.

 1. Love never gives up, never loses faith.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu không bao giờ từ bỏ, không bao giờ đánh mất niềm tin.

 1. Love changes everything.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu thay đổi mọi thứ.

 1. Love looks not with the eyes, but with the heart.

=> Dịch nghĩa: Tình yêu không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng trái tim.

câu nói tiếng anh hay về tình yêu
Tình yêu không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng trái tim