[Share] Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Là Gì? Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Ở Việt Nam

đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Rate this post

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Có liên quan gì đến các cơ quan Nhà nước hay không? Cùng Review Điện Thoại tìm hiểu về đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là ai? Ví dụ về các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Xem thêm >>  Cách Tính Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thế Nào? Cách Tính Số Tháng Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là một tổ chức được thành lập bởi Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước. Đơn vị này có cơ cấu tổ chức quản lý độc lập và được tự chủ hoàn toàn về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa được giao tự chủ hoàn toàn, đơn vị sẽ phải tuân thủ các quy định và chỉ đạo từ Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể được thành lập cả ở trong nước và nước ngoài.

Theo định nghĩa tại  Khoản 1, Điều 3, Nghị định 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài:

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định pháp luật, trụ sở được đặt ở nước ngoài.

Quy định về cơ cấu đơn vị sự nghiệp công lập được quy định ở khoản 2, Điều 9, Luật viên chức năm 2010 như sau:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ hoàn toàn về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ hoàn toàn về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Đơn vị sự nghiệp công lập là một tổ chức được thành lập bởi Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là ai?

Theo như khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi bởi Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, … không còn là công chức.

Theo như quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thuộc biên chế viên chức.

Share >>  Trợ Cấp Thôi Việc Là Gì? Công Thức Tính Trợ Cấp Thôi Việc. Ví Dụ Cụ Thể

Các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Theo điều 2, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ và Cơ quan ngang bộ
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW.

Cụ thể:

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ và Cơ quan ngang bộ (trừ đơ vị thuộc Bộ công an và Bộ quốc phòng).
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: bao gồm các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, trực thuộc Bộ và đơn vị ở nước ngoài:

+ Trường Đại học Luật Hà Nội trực thuộc Bộ tư pháp, chịu sự quản lý của nhà nước về giáo dục bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo…..

+ Các trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung úng nhân lực trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo.

đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Một số trường đại học là đơn vị sự nghiệp công lập
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và các tổ chức tương đương Tổng cục thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.
 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài.
 2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Đài phát thành truyền hình là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Sở).

Các bệnh viện là cơ sở trực thuộc Sở y tế.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục và tương đương thuộc Sở.
đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Một số bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh.
 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW.

Xem thêm >>  Vốn Điều Lệ Và Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? Giảm Vốn Điều Lệ Là Gì Và Tăng Vốn Điều Lệ Là Gì?