[Share] Công Thức Và Bài Tập Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Vuông Có Lời Giải

tính chu vi diện tích hình vuông
Rate this post

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản của chương trình toán học cấp 1. Nếu như các bạn đã quên, cùng Review Điện Thoại ôn lại công thức tính chu vi diện tích hình vuông nhé. Để hiểu hơn, chúng ta cùng giải thêm một số, 3 bài tập và lời giải về công thức tính chu vi, diện tích hình vuông.

Xem thêm >> [Share] Công Thức, Bài Tập Và Lời Giải Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Công thức và bài tập tính chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi của một hình vuông là tổng độ dài của các cạnh của hình vuông đó. Tuy nhiên, vì các cạnh của hình vuông đều bằng nhau, nên chu vi của một hình vuông bằng bốn lần độ dài cạnh của hình vuông đó.

Vì vậy, công thức tính chu vi hình vuông là:

Chu vi = 4 x độ dài cạnh

hoặc

P = 4a

Trong đó, P là chu vi của hình vuông và a là độ dài cạnh của hình vuông.

tính chu vi diện tích hình vuông
Công thức tính chu vi hình vuông

Ví dụ:

Nếu độ dài cạnh của hình vuông là 5 cm, ta có thể tính chu vi của hình vuông bằng cách nhân độ dài cạnh với số 4 như sau:

Chu vi = 4 x 5 cm = 20 cm

Do đó, chu vi của hình vuông có độ dài là 20 cm.

3 Bài tập và lời giải về công thức tính chu vi hình vuông

Bài tập 1

Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông đó.

Hướng dẫn

Chu vi của hình vuông bằng 24 cm. Theo công thức tính chu vi hình vuông, ta có: Chu vi = 4 x độ dài cạnh ó24 = 4 x độ dài cạnh

  • Từ đó có thể tính được độ dài cạnh hình vuông.

Giải

Độ dài cạnh hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm).

Đáp số: 6 cm.

Bài tập 2

Tính chu vi của hình vuông có cạnh bằng 9 cm.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông: P = 4a

Giải

Chu vi của hình vuông là:

4 x 9 = 36 (cm).

Đáp số: 36 cm.

Bài tập 3

Tính độ dài cạnh một mảnh đất hình vuông khi biết chu vi của mảnh đất đó là 20 cm.

Hướng dẫn

Chu vi của mảnh đất hình vuông bằng 20 cm. Theo công thức tính chu vi hình vuông, ta có: Chu vi = 4 x độ dài cạnh ó20 = 4 x độ dài cạnh

  • Từ đó có thể tính được độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông.

Giải

Độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm).

Đáp số: 5cm.

Tiếp tục với >> Công Thức Và Bài Tập Có Lời Giải Tính Chu Vi Tam Giác, Tam Giác Vuông

Công thức và bài tập tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích của một hình vuông được tính bằng cách nhân độ dài cạnh của hình vuông với chính nó. Vì các cạnh của một hình vuông có độ dài bằng nhau, ta có thể sử dụng công thức:

Diện tích hình vuông = Cạnh x Cạnh

Hoặc S = a x a

Trong đó:

  • S là diện tích của hình vuông
  • a là độ dài cạnh của hình vuông.
tính chu vi diện tích hình vuông
Công thức tính diện tích hình vuông

3 Bài tập và lời giải công thức tính diện tích hình vuông

 Bài tập 1

Cho một hình vuông có cạnh bằng 5 cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a.

Giải

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 cm^2

Đáp số: 25 cm^2.

Bài tập 2

Cho biết diện tích của một hình vuông là 64 m^2. Tính độ dài cạnh của hình vuông đó.

Hướng dẫn

Diện tích của hình vuông là 64 m^2. Theo công thức tính diện tích hình vuông, ta có: S = độ dài cạnh x độ dài cạnh ó64 = độ dài cạnh x độ dài cạnh.

  • Từ đó có thể tính được độ dài cạnh hình vuông.

Giải

Độ dài cạnh hình vuông là:

Căn bậc 2 của 64 = 8 => độ dài cạnh của hình vuông đó là 8m.

Đáp số: 8m.

Bài tập 3

Hình vuông ABCD có diện tích là 144 cm^2. Tính độ dài cạnh của hình vuông đó.

Hướng dẫn

Áp dụng cách tính tương tự bài 2.

Giải

Độ dài cạnh hình vuông là:

Căn bậc 2 của 144 = 12 => độ dài cạnh của hình vuông đó là 12 cm.

Đáp số: 12 cm.

 

Xem thêm >> Công Thức, Bài Tập Về 7 Hẳng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Các Hằng Đẳng Thức Mở Rộng