[Share] Công Thức, Bài Tập Và Lời Giải Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Rate this post

Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật là một trong những công thức cơ bản và quan trọng nhất của chương trình toán cấp 1, 2. Nếu như các bạn đã quên thì cùng Review Điện Thoại ôn lại các công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Giải các bài tập có lời giải khi tính chu vi và diện tích hình chữ nhật nhé!

xem thêm >> Công Thức Và Bài Tập Có Lời Giải Tính Chu Vi Tam Giác, Tam Giác Vuông

Tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng cách cộng độ dài hai cạnh của hình chữ nhật lại với nhau và nhân đôi kết quả đó. Vì vậy, công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

Chu vi = 2 x (chiều dài + chiều rộng)

hoặc

Chu vi = 2 x ( a + b )

trong đó:

 • a: chiều dài của hình chữ nhật
 • b: chiều rộng của hình chữ nhật.

Lưu ý: Đơn vị đo chiều dài và chiều rộng phải được đo bằng cùng một đơn vị để có thể cộng trực tiếp.

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Bài tập và lời giải tính chu vi hình chữ nhật

 Bài tập 1

Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 5cm và chiều rộng là 3cm, hãy tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: 2 x (chiều dài + chiều rộng).

 • Giải

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

2 x (5 + 3) = 16cm

Đáp số: 16cm.

 

Bài tập 2

Hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm và chu vi bằng 40cm, hãy tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật để tính chiều rộng hình chữ nhật: 2 x (chiều dài + chiều rộng).

 • Giải

Chiểu rộng của hình chữ nhật là:

(40 : 2) – 12 = 8cm

Đáp số: 8cm.

 

Bài tập 3

Cho hình chữ nhật có chiều dài là 8cm và chiều rộng là 3cm, hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

2 x (8cm + 3cm) = 22cm

Đáp số: 22cm.

Đừng bỏ lỡ >> [Tìm Hiểu] 1km Bằng Bao Nhiêu m, mm, hm – Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích của hình chữ nhật là sản của hai cạnh của nó. Vì vậy, công thức tính diện tích của hình chữ nhật là:

Diện tích = chiều dài x chiều rộng

hoặc

Diện tích = a x b

trong đó:

 • a: chiều dài của hình chữ nhật
 • b: chiều rộng của hình chữ nhật.

Lưu ý: Đơn vị đo chiều dài và chiều rộng phải được đo bằng cùng một đơn vị để có thể nhân trực tiếp.

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Bài tập và lời giải tính diện tích hình chữ nhật

Bài tập 1

Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm, hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật = a x b.

 • Giải

Diện tích của hình chữ nhật là:

5cm x 3cm = 15cm2

Đáp số: 15cm2.

Bài tập 2

Cho biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng 5cm và diện tích bằng 35cm2, hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Tính chiều dài dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật: Diện tích = chiều dài x chiều rộng

 • Giải

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

35 : 5 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

 Bài tập 3

Cho biết chu vi của hình chữ nhật là 24cm và chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Tính chiều dài và chiều rộng.

Tính diện tích.

 • Giải:

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là a.

Theo đề bài, chiều rộng bằng một nửa chiều dài nên chiều rộng là b = a/2.

Chu vi của hình chữ nhật = 2 x (chiều dài + chiều rộng)

<=> 24cm = 2 x (a + a/2)

<=> 24cm = 2.5a

=> a = 9.6cm

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 9.6cm và chiều rộng của hình chữ nhật là 4.8cm.

Diện tích của hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

<=> 9.6cm x 4.8cm = 46.08 cm2

Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là 46.08 cm2.

 

Bài tập 4

Hình chữ nhật có chu vi bằng 20cm và chiều rộng bằng 4cm, hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó.

 • Hướng dẫn

Tính chiều dài hình chữ nhật dựa vào công thức tính chu vi. Chu vi = 2 x (chiều dài + chiều rộng).

Tính diện tích hình chữ nhật.

 • Giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

20 : 2 – 4 = 6 (cm).

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 6cm và chiều rộng của hình chữ nhật là 4cm.

Diện tích của hình chữ nhật là:

6 x 4 = 24cm2

Đáp số: 24cm2.

Xem thêm >> [Share] 1 Hải lý bằng bao nhiêu km, cây số? 1 km bằng bao nhiêu cm, m, dmm