[Share] Hình Thang Cân Là Gì? Tính Chất Hình Thang Cân Là Gì? Tính Chu Vi Diện Tích Hình Thang Cân

tính chất hình thang cân
Rate this post

Hình thang cân là một trong những hình học cơ bản của toán học cấp 2. Cùng Review Điện Thoại ôn lại khái niệm về hình thang cân nhé! Hình thang cân là gì? Tính chất hình thang cân là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cân lớp 8 và ví dụ. Cách vẽ hình thang cân. Công thức và bài tập tính chu vi, diện tích hình thang cân.

Xem thêm >>  Công Thức Và Bài Tập Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Vuông Có Lời Giải

Hình thang cân là gì?.

Hình thang cân là một hình học phẳng có bốn cạnh, hai cạnh song song được gọi là cạnh đáy, hai cạnh còn lại được gọi là cạnh bên, và các cạnh bên có cùng độ dài.

Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau, đó là đường nối hai đỉnh không nằm trên cùng một cạnh của hình thang. Nếu hình thang có độ dài cạnh đáy lớn hơn cạnh đỉnh, thì hình thang đó được gọi là hình thang cân.

Hình thang cân là một trong những hình học cơ bản và được sử dụng rộng rãi trong toán học và hình học.

tính chất hình thang cân
Hình thang cân là gì?.

Tính chất hình thang cân là gì?

Hình thang cân có một số tính chất quan trọng như sau:

 1. Hai đường chéo của hình thang cân bằng nhau.
 2. Hai cạnh đáy của hình thang cân song song với nhau.
 3. Hai góc đáy của hình thang cân bằng nhau.
 4. Hai cạnh bên của hình thanh cân bằng nhau.
 5. Hình thang cân nội tiếp đường tròn.

Ngoài ra, hình thanh cân có một số tính chất mà chúng ta có thể tự suy ra được như:

 • Diện tích của hình thang cân bằng nửa tích tổng đáy lớn và đáy nhỏ nhân chiều cao của hình thang cân.
 • Đường trung trực của một cạnh đáy của hình thang cân cắt cạnh đối diện với nó tại một điểm nằm trên đường chéo của hình thang cân và cách đỉnh của hình thang cân một khoảng bằng độ dài nửa chênh lệch giữa hai đáy.

Những tính chất này giúp ta dễ dàng tính toán và giải quyết các bài toán liên quan đến hình thang cân.

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

 • Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân.
 • Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
 • Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân.

Cách vẽ hình thang cân

Để vẽ hình thang cân, ta cần chuẩn bị bút chì, thước và giấy vẽ.

Bước 1: Vẽ hai đoạn thẳng song song và có độ dài bất kỳ, đó là hai cạnh đáy của hình thang.

Bước 2: Vẽ hai đoạn thẳng từ hai đỉnh của đoạn thẳng đầu tiên, chú ý rằng độ dài của chúng cần phải bằng nhau, đó là hai cạnh bên của hình thang.

Bước 3: Nối đỉnh hai cạnh bên lại với nhau, ta sẽ thu được đường cao của hình thang cân.

Sau khi hoàn thành các bước trên, ta sẽ có được một hình thang cân.

Tiếp tục với >> [Share] Công Thức, Bài Tập Và Lời Giải Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tính chu vi và diện tích hình thang cân

Công thức tính chu vi và diện tích hình thang cân

Công thức tính chu vi và diện tích hình thang cân như sau:

 • Chu vi hình thang cân: C = a + b + c + d

Hay, muốn tính chu vi hình thang cân, ta tính tổng độ dài các cạnh.

tính chất hình thang cân
Chu vi hình thang cân: C = a + b + c + d
 • Diện tích hình thang cân: S = ((a + b) x h)/2

Hay, muốn tính diện tích hình thang cân, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

tính chất hình thang cân
Diện tích hình thang cân: S = ((a + b) x h)/2

Trong đó:

 • a, b là độ dài hai cạnh đáy của hình thang cân
 • c, d là độ dài hai cạnh bên của hình thang cân.
 • h là chiều cao của hình thang cân (khoảng cách giữa hai đáy song song nhau)

Bài tập tính chu vi và diện tích hình thang cân

Bài 1

Cho hình thang ABCD cân, trong đó AB = 8 cm, CD = 14 cm và chiều cao AD = 6 cm.

 1. a) Tính chu vi hình thang ABCD.
 2. b) Tính diện tích hình thang ABCD.

Giải:

 1. a) Chu vi hình thang ABCD là tổng độ dài các cạnh.

Ta có AB = 8 cm, BC = CD = 14 cm và AD = h = 6 cm.

Vậy chu vi hình thang ABCD là:

P = AB + BC + CD + AD = 8 + 14 + 14 + 6 = 42 (cm)

 1. b) Diện tích hình thang ABCD là:

S = [(AB + CD) x h]/2

S = [(8 + 14) x 6]/2

S = 66 (cm^2)

Vậy diện tích hình thang ABCD là 66 cm^2.

Bài 2

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có đáy AB = 6cm, CD = 10cm, cạnh bên AC = 5cm. Tính diện tích của hình thang.

Để giải bài toán này, ta cần sử dụng công thức diện tích hình thang:

Diện tích hình thang ABCD = ((đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao) / 2

Trước tiên, ta cần tìm chiều cao của hình thang. Ta có thể sử dụng định lí Pythagore để tính chiều cao này. Gọi H là trung điểm của AB, ta có AH = HB = AB / 2 = 3cm. Khi đó, ta có:

BD^2 = AB^2 – AD^2 = 6^2 – (AC – BD)^2 => BD^2 = 6^2 – 5^2 = 11 => BD = √(11)

Do đó, ta có chiều cao của hình thang là:

h = BD = √(11) cm

Sau đó, ta có thể tính diện tích của hình thang bằng công thức đã đề cập:

Diện tích hình thang ABCD = ((6 + 10) x sqrt(11)) / 2 = 8. √(11) cm^2

Vậy diện tích của hình thang là 8√(11) cm^2.

Share >> Lbs Là Gì? Cách Chuyển Đổi Lbs Sang Kg? 100, 110, 200 Pound Bằng Bao Nhiêu Kg?